Ja, niżej podpisana mgr Agata Rakfalska-Vallicelli, wpisana na listę Psychologów, Psychoterapeutów we Włoskiej Izbie Psychologów w regionie Emilia-Romagna, pod numerem 6530 A, zanim podejmie się prowadzenia konsultacji psychologicznych oświadczam, że:

  • Konsultacja psychologiczna, która ma zamiar być wykonana, opiera się na analizie aktualnej sytuacji, w której znajduje się Klient, na identyfikacji tzw. błędnego koła które podtrzymuje problem i wybranie strategii i protokołu terapeutycznego, który umożliwia jak najskuteczniejsze rozwiązanie problemu.
  • W tym celu, jak to jest zapisanie w art.1 L. n. 56/1989 (prawa włoskiego), mogą być zastosowane różnego rodzaju narzędzia poznawcze, testy diagnostyczne, czynności prewencyjno- rehabilitacyjne oraz wsparcie psychologiczne. W każdym przypadku podstawą będzie rozmowa i dialog strategiczny.
  • W niektórych przypadkach jest możliwe, że konsultacja psychologiczna nie da oczekiwanych przez klienta efektów. W tej sytuacji, to psycholog poinformuje klienta o możliwości zmiany podejścia terapeutycznego, przerwania konsultacji i poda informacje na temat osoby, która mogłaby podjąć się dalszej pracy terapeutycznej .
  • Usługi psychologiczne będą się odbywać w gabinecie bądź przy użyciu narzędzi komunikacji internetowej, jak np. poprzez komunikator Skype. Mój kontakt Skype to igp_open.
  • Czas trwania każdej konsultacji wynosi od 45 do 70 minut, raz na dwa tygodnie.
  • W każdym przypadku klient ma możliwość przerwania procesu konsultacji przez internet. W takim przypadku, zobowiązuje się do poinformowania psychologa o swojej decyzji i pozwala na zorganizowanie ostatniego spotkania, które służy podsumowaniu wykonanej wspólnie pracy.
  • Zobowiązuję się do przestrzegania Kodeksu Etycznego Psychologa i Kodeksu Deontologicznego Włoskich Psychologów, które mówi o obowiązku zachowania sekretu profesjonalnego, który może być ujawniony tylko za pisemną zgodą klienta i w sytuacjach, w których wymaga tego polskie i włoskie prawo.
  • Jestem ubezpieczona przeciwko odpowiedzialności cywilnej i prawnej, od kosztów sądowych i wypadków, CAMPI, numer Polisy n. 78985071.