W jaki sposób staramy się rozwiązać problem?

W mojej pracy terapeutycznej i coachingowej wykorzystuję następujące narzędzia:

Komunikacja

Komunikacja strategiczna jest zawsze nakierowana na klienta i cel, który chce osiągnąć.
Praca psychologa polega na stworzeniu autentycznej relacji z klientem, pełnej empatii, wzajemnej akceptacji i zrozumienia. Komunikacja jest tutaj podstawowym elementem. Aktywne słuchanie (w wymiarze werbalnym, parawerbalnym) oraz obserwacja zachowania klienta (zarówno gesty, postawa, sposób mówienia, etc.) pozwalają lepiej zrozumieć jego sposób postrzegania świata i reagowania na otoczenie.
Komunikacja według podejścia Paula Watzlawicka – pioniera efektywnej komunikacji.
Paul Watzlawick yodrębnił 5 aksjomów komunikacji:

  1. „Nie można się nie komunikować” – każde nasze zachowanie jest komunikatem.
  2. Komunikat zawiera w sobie dwa aspekty: treść i relację.
  3. Istnieje komunikacja werbalna (cyfrowa- język logiki i racji) oraz niewerbalna (analogowa -język zmiany, metafory, narracje, aforyzmy, mowa ciała).
  4. Istotą relacji jest subiektywnie widziana przyczynowość. W interakcji nie ma obiektywnego początku, ani przyczyny. Komunikacja nie jest więc aktem jednostronnym, lecz cyklicznym.
    Np. Które zdanie jest prawdziwe?
    „Jestem w depresji, więc od 2 lat nie wychodzę z domu” czy „Od dwóch lat nie wychodzę z domu, więc jestem w depresji”.
  5. Relacja może mieć charakter komplementarny (jedna osoba wymaga, kontroluje; druga się podporządkowuje) lub symetryczny (dwie równorzędne role, które dążą do odzwierciedlania siebie.

Relacja

W psychoterapii strategicznej relacja między psychologiem a klientem nie jest rodzajem „przyjaźni za pieniądze”, ani formą pocieszania czy przyznawania się do błędów, szukania przyczyn, rozgrzeszania się z przeszłości.
Jest to rodzaj gry w szachy z problemami między terapeutą a pacjentem. Jak to w grze w szachy bywa: mamy reguły gry, proces zmian zachodzących w czasie, a także specyficzne strategie, które doprowadzą do zwycięskiego zakończenia meczu dla obu stron!

Manewry terapeutyczne

Protokoły terapii różnego rodzaju zaburzeń psychicznych

Dialog strategiczny

„Miej jasne idee, które chcesz wyrazić, słowa same się znajdą”. Catone
Być w syntonii z innymi; umieć prosić o to, czego chcemy; wyrażać własne emocje; nie dać się ponieść agresywnemu rozmówcy. ale zareagować w sposób asertywny: m.in. są to umiejętności efektywnego rozmówcy.

Aby skutecznie prowadzić dialog musimy poznać funkcjonowanie komunikacji interpersonalnej i po drugie wprowadzać w praktykę efekty naszych odkryć, spokojnie, bez większych oczekiwań, nie zrażajac się porażkami.

Przypadki wielkich odkrywców, jak Edison czy Archimedes pokazują, iż osiągnięcia muszą zostać okupione ciężką pracą, której przyświecała idea: „jeśli chcesz wyprostować jakąś rzecz, najpierw naucz się, jak ją jeszcze bardziej powykrzywiać”.

W naszym przypadku, aby nauczyć się w sposób strategiczny rozmawiać , musimy znaleźć wszystkie sposoby, aby przegrać, aby stracić przewagę w rozmowie. Uczymy się przecież na błędach. Ten sposób rozumowania jest podstawą podejścia strategicznego, a 20 lat pracy klinicznej prof. Nardone pozwoliło wyodrębnić podstawowe cechy skutecznego dialogu strategicznego.

Pytaj zamiast potwierdzać!
Proś częściej o wytłumaczenie, zamiast stwierdzać rzeczy oczywiste!
Wywołuj emocje zamiast wyjaśniać!
Częściej działaj, mniej myśl!

Problem solving

„Jeżeli istnieje problem, istnieje również jego rozwiązanie.”
Strategiczny Problem Solving to nowy model rozwiązywania problemów, który opiera się na szczegółowym poznaniu, jak problem funcjonuje w życiu klienta i na wyodrębnieniu nieskutecznych rozwiązań, które dotychczas stosował (FAQ).

Narzędzia, jakim są Problem Solving i Komunikacja Strategiczna mają na celu pomóc danej osobie stopniowo spojrzeć na świat z różnych punktów widzenia, prowadząc do osiągnięcia wybranego wcześniej celu, omijając opór, który wiele osób przejawia świadomie, bądź mniej świadomie.